ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් වෙන්දේසිය පෙබරවාරි මස 12 සහ 13

IPL2

මෙවර ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රධාන වෙන්දේසිය පෙබරවාරි මස 12 සහ 13 බැංගලූර් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

මේ සඳහා ක්‍රීඩකයන් 590 දෙනෙකුගේ නම් යෝජනා වී ඇති බව විදෙස් ක්‍රීඩා මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

ඒ සඳහා එක්වන ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන් 36 දෙනෙකුගේ නම් ලැයිස්තුවක් ද මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය හුවමාරු වෙමින් පවතී.

Related posts