යුපුන්‌ගෙන් දකුණු ආසියානු වාර්තාවක්

yupun

ජර්මනියේ පැවැති තරගයක්දී මීටර් 100 ධාවන ඉසව්වෙන් නව වාර්තාවක් තැබීමට ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රීඩක යුපුන් අබේකෝන් සමත්වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව තත්පර 10.06ක කාලයක් සටහන් කළ යුපුන් අබේකෝන් ගෙන් මෙම නව ශ්‍රී ලංකා සහ දකුණු ආසියානු වාර්තාවක් තබා ඇත.

Related posts