2020 වසරේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස සැලකෙන ටෝකියෝ නුවර
ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වන විට අවසන් කර ඇති බව ජපානයේ
ක්‍රීඩා කවුන්සිලය නිවේදනය කර තිබේ.

ඒ අනුව ක්‍රීඩා උළෙල 2020 වසරේ ජුලි මස 24 වැනිදා සිට අගෝස්තු මස 9 වැනිදා දක්වා
පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

2016 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී ටෝකියෝ නුවර ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිකිරීම්
කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙන අතර ඒ සඳහා ඇමෙරිකානු ඩෝලර් බිලියන 1යි දශම 2යි
5ක මුදලක් වැය වී තිබේ.

ඒ අනුව ඉදිකරන ලද මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රේක්ෂකයන් 60,000කට තරග නැරඹීමට
පහසුකම ඇති බවත් දෙසැම්බර් මස 21 වැනිදා ක්‍රීඩාංගණය විවෘත කිරීමට නියමත
බවත් සඳහන් වෙයි.

Similar Posts