ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවූ විශිෂ්ටතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් පස්දෙනකු ඇගයීම වෙනුවෙන් ප්‍රධාන ක්‍රීඩාංගණ දෙකක ප්‍රේක්‍ෂකාගාර 5 ක් එම ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් නම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක කමිටුව තීරණය කර ඇත.

ඒ් අනුව කොළඹ ආර්ග ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රේක්‍ෂකාගාර තුනක් හිටපු නායකයන් වන අර්ජුන රණතුංගල අරවින්ද ද සිල්වා සහ මහේල ජයවර්ධන ප්‍රේක්‍ෂකාගාර ලෙසදල මහනුවරල පල්ළෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රේක්‍ෂකාගාර දෙකක් කුමාර් සංගක්කාර සහ මුත්තයියා මුරලිදරන් ප්‍රේක්‍ෂකාගාර ලෙස දල නම් කිරීමට තිරණය කර ඇත.

Similar Posts