චීන ෆෝර්මියුලා වන් තරගය පැවැත්වීම අවිනිශ්චිතයි

චීනයේ මේ දිනවල ව්‍යාප්තවන කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ෂැංහයි නුවර පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ සියලු ක්‍රීඩා තරග අත්හිටුවීමට නගරයේ පරිපාලකයින් තීරණය කර තිබීම හේතුවෙන් ෆෝර්මියුලා වන් තරගය පැවැත්වීම අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම තරගය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ එළැඹෙන අප්‍රේල් 19 වැනි දායි.

ෂැංහයි නගරයේ පවතින අනාරක්ෂිත තත්ත්වය හේතුවෙන් නියමිත පරිදි තරගය පවත්වන්නේ ද යන්න ඉදිරියේදී තීරණය කරන බවට ෆෝර්මියුලා වන් ලෝක ශූරතා සංවිධායකයින් පවසයි.

 

Related posts