බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන් වර්ජනයක

ඩකා ප්‍රිමියර් ලීග්, ජාතික ක්‍රිකට් ලීගය සහ බංග්ලාදේශ ප්‍රිමියර් ලීග් හි දැනට පවතින ගෙවීම් ව්‍යුහය හා පුහුණුවීම් පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් 11ක් මුල් කර ගනිමින් බංග්ලාදේශ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ ඉල්ලීම ඉටුවනතුරු සියළු ක්‍රිකට් කටයුතුවලින් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇත.

ශකීබ් අල් හසන්, ටමීම් ඉක්බාල්, මුෂ්ෆිකුර් රහීම් සහ මහ්මුදුල්ලා වැනි ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් මේ වර්ජන සටනේ පෙරමුණ ගෙන සිටින අතර තවත් ක්‍රීඩකයන් රැසක් ඊට සහාය පළ කර සිටිති.

‘අපේ ඉල්ලීම් දිනාගැනීමට හැකිවුණොත් පමණයි අප මින් ඉදිරියට ක්‍රීඩා කරන්නේ.‘ ශකීබ් එසේ සඳහන් කර තිබේ.

මීට අමතරව ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේදි සිය අභිමතය පරිදි කණ්ඩායම් තෝරාගැනීමට ක්‍රීඩකයන්ට නිදහස තිබිය යුතු බවටත්, ක්‍රීඩකයන්ගේ පමණක් නොව පුහුණුකරුවන්ගේ, කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් වර්ධක ලබාදිය යුතු බවටත් එම ඉල්ලීම් අතර වෙයි.

Related posts