ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවරදී තමා පරාජය ලැබූ මෙක්සිකෝවේ ඇන්ඩි රුයිස් පරදවා නැවතත් ලෝක හෙවිවේට් බොක්සිං කිරුළ දිනාගැනීමට බ්‍රිතාන්‍යයේ ඇන්තනි ජොෂුවා ඊයේ සමත්වුණා.

රියාද් නුවර දිරියා ක්‍රීඩාගාරයේ 14,000 කට අධික ක්‍රීඩාලෝලීන් ඉදිරියේ පැවති එම තරගයේදී ජොෂුවා, ඇන්ඩි රුයිස් වට තුනකදී ලකුණුවලින් පරාජයට පත් කරනු ලැබුවා.

Similar Posts