මාළු ප්‍රේමීනි දිවට වෙඩි තියාගනු මැන..!!

kelawalla-boku

පහුගිය දවස් දෙකක් ගාල්ල මාතර ගියා. හයිවේ ගිහිං ගාල්ලෙන් මතුවුණාට පස්සේ මඟ දිගට ඕසෙට මාළු. බලයෝ කෙළවල්ලෝ හුරුල්ලෝ සාලයෝ ඉරටවල්ලෝ අලගොඩුවෝ හැමතැනම ලෑලි උඩ පීනනවා. ඒ අහු අස්සේ උදේ පාන්දර කෝල් කරපු අපේ මාළු කඩේ යාලු මාළු – ‘ගල් මාළු ඇවිත් තියෙනවා. කූරි අටක් තියේ. කිලෝ 04ක් විතර තියෙනවා එකෙක්ගේ. සේරම ඌරු හොටාලා’. ගල් මාළු කියන්නේ මම බලයට පස්සේ ආසම මාළු රස. ඔව්. ඒත් කරන්න දෙයක් නෑ මම ගෙදර නෑ. අරං තියලා කන්න ඕනී ජාතියක් නෙවෙයි ගල් මාළු කියන්නේ. සමහර දවසක බලපිටියට ගියාම පින තියේනම් ආර්නූල් ඇස් තියන් බලන් ඉන්න…

Read More