කොරෝනා ව්‍යාප්ත කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක්
|

කොරෝනා ව්‍යාප්ත කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක්

ධීවර සංස්ථා නිලධාරින් 07ක්  මින්නේරියේ නිවාඩු නිකේතනයට  හොර රහසේ ම පැමිණ සැගව සිටීමෙන් හා ඒ අතර ආසාධිතයන් සිටිමෙන්  කොරෝනා වෛරසය පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට ද ව්‍යාප්ත කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවට සැකයක් මතුව ඇතැයි පොලොන්නරුවේ සෞඛ්‍ය අංශ චෝදනා කරයි. ඉකුත් (05) දා සවස 4.30 ට පමණ  මෝදර ප්‍රදේශයෙන් පිටත්ව එදින රාත්‍රී වන විට මින්නේරිය ධීවර සංස්ථා…