නැනෝ නයිට්‍රජන් ගේන්න ඉන්දීය ගුවන් හමුදා සහාය

mahindananda

කෘෂිකර් මාන්තය  සඳහා භාවිතා කිරීමට නිර් දේශිත  ඉන්දියානු නැණෝ නයිට්‍රජන් පොහොර ප්‍රවාහනය කිරීමට ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාව එකඟත්වය පළ කළ බව කෘෂිකර් ම  අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසයි. නැව් මගින් ප්‍රවාහනය කිරීම ප්‍රමාද වන බැවින් ගුවන් මගින් ප්‍රවාහන ආරම්භ කරන බවත් ඒ අනුව අද (01) දින ඉන්දියානු ගුවන් යානා 06ක් මෙරටට පැමිණෙන බව ඒ මහතා මහනුවර ගන්නෝරුවේදී ප්‍රකාශ කළේය. මෙම වැඩසටහන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව කී අමාත්‍යවරයා, මෙම නැණෝ නයිට්‍රජන් පොහොර උපරිම ඵළදායිතාවයෙන් යුත්තව භාවිත කළ හැකි යැයි ද කීවේය. සෞභ්‍යගා ගෙවතු වගා සතිය නිමිත්තෙන් ගොවි පවුල් ලක්ෂ 12කට ගෙවතු වගා…

Read More