ඩිජිටල් ලොවක් ගැන කතාකරන බලධාරීන් යුතුකම් ඉටුකරනවාද?

ඩිජිටල් ලොවක් ගැන කතාකරන බලධාරීන් යුතුකම් ඉටුකරනවාද?

පවතින ආපදා තත්ත්වය හමුවේ බොහෝ පාසල් සහ විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපන කටයුතු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදුකිරීම මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබේ. කෙසේ වෙතත් අදාළ ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා සම්බන්ධවීමට දුරකථන සංඥා පහසුකම් නිසි පරිදි නොමැතිවීමෙන් පීඩාවිඳින දරු දැරියන් පිරිසක් පිළිබඳව කුරුණෑගල පිහිටි දුනුමාව, අලවතුවල, කිතුල්ගොල්ල හා බඹරගහකන්ද ගම්මාන වලින්  වාර්තා විය. මේ හේතුවෙන් සමහර සිසුන් සිය නිවෙස් වල වහළට…