ඉදිරි දින වලදී රට අඳුර වන ලකුණු

ranjan-jayalal

කෙරවළපිටිය විදුලි බලාගාරයේ 40% ක කොටස් ඇමරිකාවේ නිව් ෆෝට්‍රස් සමාගමට විකිණීම හා LNG සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ගන්නා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සාකච්ඡා කිරීමට ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ 11ක් කොමියුනිස්ට් පක්ෂ මූලස්ථානයේදී  ඛණිජ තෙල්, විදුලිය සහ වරාය එක්බද්ධ වෘත්තීය සමිති හමුවිය. මෙම සාකච්ඡාවට එක්ව සිටි අමාත්‍ය අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා රැස්වීම අතරමඟදී පිටව ගියේ ය. ජනාධිපතිවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවේදී මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා නොකළේ දැයි, මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් විමසා සිටි අතර අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ, ජනාධිපතිවරයා සමග මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා නොතිබූ බවයි. නව සිහල උරුමයේ නායක අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා කියා සිටියේ, යමක හරි වැරැද්ද තීරණය කිරීමේදී…

Read More