දිළිදුකම පිටුදැකීමේ යෝජනා සඳහා යෝජනා ලබා ගැනීම ආරම්භ වේ.

poor

දිළිදුකම පිටු දැකීමේ කාර්යය සාධක බලකාය යටතේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා ග්‍රාමීය කමිටුවල අදහස් ලබා ගැනීම මේ වන විට සැලසුම් කොට තිබේ. මුදල් අමාත්‍යංශයේ දැනුවත් කිරීමක් මත  ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව මහනුවර කඩවත් සතර සහ ගඟවට කෝරළය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම  මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. ප්‍රවාහන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් (17) පැවැති මහනුවර කඩවත් සතර සහ ගඟවට කෝරළය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේ දි  අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සිදුවිය. මෙහිදී ග්‍රාමීය ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන බවත් ඒ යටතේ මහජන නියෝජිතයන්, ග්‍රාමීය…

Read More