ගෑස් හිගය උග්‍ර කල අය මෙන්න

unusum puwath sinhala

මෙරට පවතින උග්‍ර හිගය සමහර ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දක් බවට හැටන් ප්‍රදේශයේ ගෑස් පාරිභෝගිකයන් පිරිසක් පවසති. මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වන එම පිරිස් පවසනුයේ දින කිපයකට පසුව මෙම ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයන්ට යම් ගෑස් ප්‍රමානයක් ලැබුනද එම ගෑස් නගරයේ හෝටල් කිපයකට පමනක් ලබා දිමට පියවර ගන්නා බවත් එම තත්වයන් මත ප්‍රදේශයේ ගෑස් පාරිභෝගිකයන්ට ගෑස් ලබා ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත්ය. එම තත්වයන් මත තමන්ට ගෑස් නොලැබිමෙන් තමන්ට නිවසේ ආහාර සකස් කර ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි අසීරුතාවයන්ට පත්වන බවත්ය. එමෙන්ම 04වන දිනද…

Read More