රජයේ මුදල් අවභාවිතා කල සමාන්‍යාධිකාරිවරයා නැවත සේවයේ පිහිටුවිමට විරෝධය

රජයේ මුදල් අවභාවිතා වන අන්දමින් තීරුබදු රහිතව සුඛෝපභෝගි මොටර් රථයක් ලබාගැනීම ඇතුළු චෝදනාවන් කිහිපයක් නිසා අනිවාර්ය නිවාඩු යවා සිටි උතුරු මැද පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සමාන්‍යාධිකාරිවරයා නැවත සේවයේ පිහිටුවිමට විරෝධය පලකරමින් කිසියම් පිරිසක් ආයතනයේ ස්ථාන කිහිපයක පෝස්ටර් අලවමින් විරෝධය පලකර තිබේ. උතුරු මැද පළාත් සභාවේ ඉහළ නිලධාරියෙකු විසින් අත්තනෝමතිකව පත්විම නැවත ලබාදි ඇති බව කියමින් පළාත් කාර්යාලයේ සේවය කරන සේවකයන් පිරිසක් විරෝධය පලකරමින් පෝස්ටර් අලවා තිබේ. හිටපු සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා රජයේ බදුමුදල් වංචාකර තිබියදි උතුරු මැද පළාතේ බලධාරියෙකු විසින් නැවත පත්විම් ලබාදි ඇති බවත් එම නිලධාරියා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු සමාජිකයෙකු බව විරෝධතා…

Read More