රාජ්‍ය සේවයේ බහුතරයට අලස සහ දූෂිත බව ගැන වගකීමක් හෝ වගවීමක් නොමැත

gov

වැටුපට ණය නැතිව රාජකාරී කරන්නේ 15% ක් පමණ බවත්, බහුතර රාජ්‍ය සේවකයන් අවතැන් පිරිසක් බවත් උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා පවසයි. ඔහු පැවසුවේ, අලස සහ දූෂිත එම බහුතරයට වගකීමක් හෝ වගවීමක් නොමැති බවයි. වත්මන් අර්බුදයෙන් පෙන්වන්නේ දේශපාලන පරිවර්තනයට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවය පරිවර්තනය නොවීමේ ප්‍රතිඵල බව ද සුරේන් රාඝවන් මහතා අවධාරණය කරයි. එමෙන්ම, ඔහු පැවසුවේ, සමාජ, සංස්කෘතික සහ ආර්ථික අභියෝග පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබිය යුත්තේ, වසර පහකට වරක් පත්වන දේශපාලනඥයන්ට නොව, වසර 30 ක් රාජකාරී කරන රාජ්‍ය සේවකයන්ට බවයි. රාජ්‍ය සේවයේ කොන්ද කඩන ලද දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් නොකළහොත් ඉදිරියේදී…

Read More