ආණ්ඩුව එන්ජින් ඔයිල් බොන්න දක්ෂ වුණත් කොරෝනා පරීක්ෂණ සඳහා කිසිදු සහයක් නැහැ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ඩෙංගු මර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලය එක්ව කොරෝනා  සඳහා බෙහෙතක් සොයා ගැනීමට පරීක්ෂණ කරමින් සිටියද ආණ්ඩුව එන්ජින් ඔයිල් බොන්න දක්ෂ වුණත් ඒ පරීක්ෂණ සඳහා කිසිදු සහයක් ලබාදී නැතැයි ද හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බියගම දී පැවසීය . රුපියල් මිලියන 900ක් වැයකර ඉදිකෙරෙන සිංහ සංවත්සර වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ මුල්ගල් තැබීමේ අවස්ථාවේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගී වෙමින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය. ආයෝජන මණ්ඩලය සතුව තිබූ මෙම ඉඩම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස සිටියදී අදාළ ව්‍යාපෘතිය සඳහා සිංහ සමාජයට…

Read More