සංඝමිත්තා මාතාව දිවයිනේ දෙවන ස්ථානයත් බිහිකරයි

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 199 ක් ලබා ගනිමින් දිවයිනේ දෙවන ස්ථානයට පත් වීමට ගාල්ල සංඝමිත්තා විද්‍යාලයේ ලකිති විහංගා විජේරත්න සිසුවිය සමත් වී ඇත. ගාල්ල දංගෙදර ප්‍ර දේශයේ පදිංචි ඇය දෙදෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලේ වැඩිමහල් දියණියයි. මම ඇත්තටම විභාගයට ගොඩක් මහන්සි වුවා. ඒ මහන්සියේ ප්‍රතිළුල ලැබිලා තියනවා. මගේ පාසල සංඝමිත්තා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය ඇතුළු ගුරුභවතුන් මේ ජයග්‍රහණ වලට විශේෂ වැඩ පිලිවෙලක් සකසා තිබුණා. අද ඒ ප්‍රතිළුලය ලැබී තියෙනවා. ඇත්ටම හරිම සතුටුයි. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තාරකා විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න. තමන් ලබපු ජයග්‍රහණයේ සතුට ලකිති විහංගා සිසුවිය වචන වලට පෙරලුයේ එසේය. වැඩිදුරටත් සිය සතුට අප සමඟින්…

Read More