සිය ගණනක් සංක්‍රමණිකයන් එක්සත් රාජධානියට යති

Immigrants UK

එක්සත් රාජධානියට සංක්‍රමණය වීමට සිය ගණනක් සංක්‍රමණිකයන් දිගින් දිගටම උත්සාහ දරති. ස්වදේශ කටයුතු කාර්යාලය පවසන පරිදි බදාදා බෝට්ටු 11 කින් 219 දෙනෙකු සහ බ්‍රහස්පතින්දා බෝට්ටු 06කින් 175 ක් එක්සත් රාජධානියට පැමිණ තිබේ. ජූලි 19 වන සඳුදා අවම වශයෙන් සංක්‍රමණිකයන් 430 ක් දරුවන් ද සමඟ එක්සත් රාජධානිය වෙත සංක්‍රමණය වීමට උත්සහ දරා ඇත. එය එක් දිනක් සඳහා මෙතෙක් වාර්තා වූ ඉහළම සංක්‍රමණික අගයයි. මීට පෙර 2020 හිදී මුළු සංක්‍රමණිකයන්  8,461 ක් සහ 2019 වසරේ දී 45,000 ක් පමණ ජනතාව එක්සත් රාජධානියේ සරණාගතභාවය ඉල්ලා ඇත. මෙසේ එක්සත් රාජධානියට පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයන් බොහෝ  දෙනෙක්…

Read More