තොරතුරු අයිති රජයට නෙමේ, මහජනතාවට – එස්.ජී පුංචිහේවා

s g punchihewa

තොරුතුරු අයිති මහජනතාවටයි.සමහර නිළධාරීන් හිතාගෙන ඉන්නවා තොරතුරු අයිති රජයටයි කියා. එය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි.මේ රටේ ආණ්ඩු පත් කරන්නේත් ඒවා ක්‍රියාතමක වෙන හැටි කියා දෙන්නේත් නිළධාරීන්ට වැටුප් ගෙවන්නෙත් මේ රටේ මහජනතාවයි. එම නිසා මේ රටේ තොරතුරු සියල්ල අයිති මහජනතාවට යැයි තොරතුරු කොමිසමේ සාමාජික නීතිඥ එස් .ජී පුංචිහේවා මහතා පවසයි. ඔවුන්ට අයත් එම තොරතුරු ලබා දීම නිළධාරීන් ගේ වගකීමක් වෙන බව තොරතුරු ලබාදීමේ විශ්වීය දිනය වූ සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි දින පැවති තොරතුරු පණත පිළිබද සංවාද  හමුවකදී ඒ් මහතා මේ බව පැවසීය. ‘ අයිතීන් උදෙසා මාධ්‍ය වේදියෝ’ සංවිධනය විසින් ඊයේ (28 දින)  සූම්…

Read More