එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ධන නිධානය ලොතරැයිය  

රජය මඟින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනට සහාය පිණිස ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ධන නිධානය නමින් නව ලොතරැයි පතක්  ඊයේ (30) දින ඒළිදක්වන ලදි.

සතියේ බදාදා, සිකුරාදා සහ ඉරිදා දිනුම් අදින , ප්‍රථම ත්‍යාගය වශයෙන් රුපියල් කෝටි 8 ක් ප්‍රදානය කරන මෙම ලොතරැයියේ ප්‍රථම  ලොතරැයිපත  ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී දර්ශන විජේසිරිවර්ධන මහතා විසින් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා වෙත මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී පිළිගැන්විණි.

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ධන නිධානය ලොතරැයිපත් අලෙවියෙන් ලැබෙන ආදායම එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත බැරකරනු ලැබේ.

 

 

Related posts