සංචාරයේ යෙදීමට කැමති ශ‍්‍රි ලාංකිකයින්ට දෙසැම්බර් මාසයේදි විශේෂ ගුවන් ගමන් ගාස්තු යටතේ එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය හරහා මෙක්සිකෝ සිටි වෙත ගමන් කිරිමේ අවස්ථාව උදාවන බව එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය පවසයි.

දෙසැම්බර් 09 වෙනි දින එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය ස්පාඤ්ඤයේ බාර්සලෝනා හරහා මෙක්සිකෝ සිටි වෙත ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරනු ලබයි. ඒ අනුව කොළඹ සිටි මෙක්සිකෝ සිටි වෙත යාමට හා ඒමට ඉකොනමි පන්තියේ ගුවන් ප‍්‍රවේශපත‍්‍රයක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 1,388 ක් පමන වේ. මෙම සංචාරයට සියයට විස්සක ඉතිරියක් ලබා දීමට එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම විශේෂ දීමනාව වලංගු වෙන්නේ 2020 අගෝස්තු 31 දක්වා පමණක් වන අතර, ඒ සදහා ආසන වෙන්කරවා ගැනීම ඔක්තෝම්බර් 15 සිට නොවැම්බර් 04 දක්වා සිදු කළ හැකි බව එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම දන්වා සිටියි.

Similar Posts