කොළඹ සිට යාපනයට ගුවන් සේවාවක් අද (1) සිට  ඇරඹෙන බව කාර්මික අපනයන අයෝජන ප්‍රවර්ධන  සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

කොළඹ සිට යාපනයට ගමන් කිරීම සදහා එක් මගියකුගෙන් රු 7500 ක් අයකරනු ලැබේ.

සෑම සෙනසුරාදා, සඳුදා සහ බදාදා දිනකදීම මෙම අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

රත්මලාන ගුවන්තොටුපලෙන් උදෑසන 7.30 ට යාපනය බලා ගමන් ආරම්භ කරන මෙම ගුවන් යානය පලාලි ගුවන්තොටුපළට ළගා වනුයේ පෙ.ව. 8.30 ටය. නැවතත් පෙ.ව. 9.30 ට යාපනය පලාලි ගුවන්තොටුපලෙන් මෙම ගුවන් යානය රත්මලාන බලා පිටත්ව ඒමට නියමිත බව ගුවන්තොටුපළ කළමනාකරු පැවසීය.

Similar Posts