12 වන වරටත් පවත්වනු ලබන ‍පාවහන් හා සම්භාණ්ඩ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය 2020 අද (07) උදේ 9.30ට කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී  කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් විරවංශ මහතා අතින් විවෘත වීමට නියමිතය.

පෙබරවාරි 07,08,09 යන තෙදිනක් පුරා මෙම වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය පැවැත්විමට නියමිතයි.

Similar Posts