මෙරට ලැයිස්තුගත රක්ෂණ සමාගමක් වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් පීඑල්සී හි කොටස් මිලියන 71.25 ක ගනුදෙනුවක් අද (16) දින සිදුවිය. ඒ එක් කොටසක් රු. 37.00 බැගිනි. මේ අනුව අදාළ ගනුදෙනුවේ සම්පූර්ණ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 2,636.25 ක් හෙවත් රුපියල් බිලියන 2.63 කි.

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් පීඑල්සී හි තෙවන විශාලතම කොටස්කරුවා වූ State Street Munich C/O Ssbt-Deg-Deutsche Investitions-Und Entwicklungsgesellschaft MBH විසින් 19%ක් වූ සිය කොටස් අයිතිය මෙහිදී අලෙවි කර තිබේ.

මෙහිදී කොටස් මිල දී ගෙන ඇත්තේ Milford Ceylon Pvt Ltd විසිනි.

මෙම කොටස් ගනුදෙනුවත් සමඟම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ වෙනසක් ද සිදුව තිබේ.

Similar Posts