ලෝක පිරිසුදු කිරිමේ දිනයට සමගාමිව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබඩ මහතාගේ උපදෙස් හා මග පෙන්විම මත නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය සුද්ධ කිරිමේ ශ්‍රමදානයක් එම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදි පවත්වන ලදි.

සැම වර්ෂයකම සැප්තැම්බර් මස තෙවන සෙනසුරාදාට යෙදෙන ලෝක පිරිසිදු කිරිමේ දිනය මෙවර මේ මස 16වන දිනට යෙදි තුබු අතර අක්‍රමත් ලෙස වෙරළට, ගංගා ආශ්‍රිත, වනාන්තර හා වීදිවලට මුදාහරින අප්‍රදව්‍ය පිරිසිදු කිරිම මෙවර  තේමාව ලෙසද සටහන්ව ඇත.

එම තේමාව මත ලොව පුරා රටවල් 164ක් මෙම පිරිසිදු කිරිමේ වැඩ සටහනට එක්ව ඇති අතර ශ්‍රිලංකාව තුල මෙම පිරිසිදු කිරිමේ ජාතික ව්‍යාපෘති  වැඩ සටහනට සමගාමිව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ ශ්‍රමදානය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පරිපාලන නිලධාරි කුමාරි සුරවිර මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එහි කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සිදු කරන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts