ලංකාවේ ජිවත්වන වතු ජනතාව හා අනිකුත් ප්‍රදේශවල ජනතාව අතර පවතින ජිවන තත්වයන් පිලිබදව අදහස් හුවමාරු කර ගැනිමේ වැඩ මුළුවක් හැටන් සුනාමි මධ්‍යස්ථානයේදි පවත්වන ලදි.
හැටන් සන්නිවේදන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය විසින් මෙම වැඩ මුළුව සංවිධානය කර තිබු අතර මෙම වැඩ මුළුව සදහා වතුකරය නියෝජනය කරමින් නුවරඑළිය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවලින්ද අනිකුත් ප්‍රදේශ නියෝජනය කරමින් යාපනය, මඩකලපුව, කිලිනොච්චිය, ත්‍රිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්කවල සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරින් පිරිසක්ද එක්ව සිටින ලදි.

වතුකම්කරුවන් ලංකාවට පැමින වසර දෙසියක් ගතවුවද මේ වන විටත් වතු කම්කරු ජනතාව ජිවත්වන තත්වයන් මෙන්ම අනිකුත් දිස්ත්‍රික්කවල ද්‍රවිඩ ජනතාව ජිවත්වන තත්වයන් පිලිබදවත් එයට බලපාන හේතු පිලිබදවත් මෙම වැඩ මුළුවට එක්වු සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරින් අදහස් හුවමාරු කර ගැනිමද සිදු කරන ලදි.

වතු කම්කරුවන් ලංකාවට පැමින වසර දෙසියක කාලයක් ගත වුවද මේ වන තෙක් එම ජනතාවගේ මුළික අයිතිවාසිකම් වන ඉඩම්, නිවාස, අධ්‍යාපන, පානිය ජල ප්‍රශ්නද නිසි ලෙස ඉටුවි නොමැති බවත් එම තත්වයන් මත මේ වන විටත් වතුකර ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බව මෙම වැඩ මුළුවට එක්වු නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලීමේන්තු මංත්‍රි එම්. තිලකරාජ් මහතා හා සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරිනි නිතිඥ ලලිතා අම්බිකා මහත්මිය පවසන ලදි.
මෙම තත්වයන් තුලින් මේ වතුකර ජනතාව බේරා ගැනිමට වතුකරයේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවිමට අවශ්‍ය බවත් අධ්‍යාපනය නගා සිටුවිම තුලින් වතුකරයේ සමාජ තත්වයන් ඉහල නැංවිමට හැකි බවත් ඒ සදහා ඉදිරියේ ගත යුතු ක්‍රියා මාර්ග පිලිබදවද මෙහිදි සකච්චාවට බදුන් විය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts