අඹගමුවේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 493ක් දක්වා ඉහළට

covid infections and deaths

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශ තුල මේ වන විට කොවිඩ් ආසාදිතයන් 493 දෙනකු හමුව ඇති බවත් කොවිඩ් මරණ තුනක් වාර්තාවි ඇති බවත් සෞඛ්‍ය අංශ නිලධාරින් පවසති.

අඹගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශය තුල  අඹගමුව, මස්කෙළිය, බගවන්තලාව, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශ තුනක් පවතින බවත් මෙම ප්‍රදේශවලින් අලුතින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 14 දෙනකු හමුවිමත් සමග මෙම ප්‍රදේශවලින් මෙසේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 493 හමුව ඇති බවත්ය.

මෙයින් ආසාදිතයන් 351ක් අඹගමුව සෞඛ්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන්ද ආසාදිතයන් 89ක් බගලන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන්ද මස්කෙළිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයන් 53ක් වශයෙන් හමුව ඇති බවද එම නිලධාරින්  පවසන ලදි.

එමෙන්ම අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් හැටන් පොලිස් වශමෙන් කොවිඩ් මරණ දෙකක්ද බගවන්තලාව පොලිස් වශමෙන් කොවිඩ් මරණ එකක් වශයෙන් වාර්ථාවි ඇති බවද එම නිලධාරින් තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts