කොවිඩ් 19 අතර මැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත වෙයි

කොවිඩ් ආසාදිතයන් 500කට ඉඩ පහසුකම් සහිතව නුවරඑළිය සිනසිටා නගර ශාලා පරිස්‍රය තුල ඉදිකරන ලද කොවිඩ් 19 අතර මැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය සෞඛ්‍ය අංශ වෙත බාර දිම මධ්‍යම ආරක්ෂක සේනා අඥාපති මේජර් ජෙනරාල් රන්ජන් ලමා හේවා මහතා හා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබඩ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන ලදි.

රට තුල පවතින කොවිඩ් 19 වසංගතය සිග්‍රයෙන් ව්‍යාප්තවිමේ අවදානම හමුවේ වෛරසය ආසාදනවුවන්ට ප්‍රතිකාර කටයුතු සාර්ථකව සිදු කිරිම සදහා අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන විවිධ ස්ථානවල ආරම්භ කිරිමට පියවර ගෙන ඇත.

එම තත්වයන් මත නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් කොවිඩ් මර්දනය කිරිමේ කමිටුවේ උපදෙස් කොවිඩ් රෝගින් සදහා යුධ හමුදාවේ සහයෝගය මත නුවරඑළිය සිනිසිටා පරිස්‍රය තුල සකසන ලද මෙම මධ්‍යස්ථානයේ රෝගින් 500ක් සදහා පහසුකම් ඇති කිරිමට පියවර ගෙන ඇත.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබඩ මහතාගේ මග පෙන්විම මත නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය හා නුවරඑළිය මහ නගර සභාවේ සහාය මත යුධ හමුදාවේ නුවරඑළිය සිංහ රෙජිමේන්තුවේ නිලධාරින් විසින් මෙහි ඉදිකිරිම් සිදු කරන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts