ජලවිදුලි යෝජනා ක්‍රමය ජනතා අයිතියට

digam

හැටන් පෘට්හිල් වතුයායේ ඉදිකරන ලද නිවාස සංකිර්නය සදහා යෝජිත ජල හා විදුලි යෝජනා ක්‍රමය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් පාර්ලීමේන්තු මංත්‍රි පලනි දිගම්බරන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පවරාදිම සිදු කරන ලදි.

මෙම නිවාස සංකිර්නයේ නිවාස 50ක් පවතින අතර මෙම නිවාස හිමියන් සදහා රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුදලක් වැය කරමින් මෙම ජල හා විදුලි යෝජනා ක්‍රමය ඉදි කිරිමට පියවර ගෙන ඇති අතර එම මුදල් දිගම්බරන් මහතාගේ මංත්‍රි ප්‍රතිපාදන යටතේ වෙන් කර දිමටද පියවර ගෙන ඇත.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts