පාන් කියා ගන්න බැරි ජනතාවට භූමිතෙලුත් හිඟවෙයි

bread

පාන් පිටි මිල නැවත වරක් ඉහල යාමත් සමග  බොහෝ පිරිසක් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන බොහෝ දෙනකු පවසනුයේ පාන් පිටි ක්‍රිලෝවක් සදහා රුපියල් දහඅටයි ශත පනහක් මෙවර වැඩි කර ඇති බවත් පාන් පිටි මිල මෙසේ වැඩි කිරිමත් සමග තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

තම ප්‍රධාන ආහාරය පාන් පිටි බවත් මැතකදිද පාන් පිටි මිල ඉහල ගිය බවත් එසේ ඉහල ගිය පාන් පිටි 27වන දින සිට නැවත මිල ඉහල ගොස් ඇති බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද ඔවුන් පවසති.

පාන් පිටි ඇතුළු බොහෝ ආහාර දුව්‍ය මිල දැඩි ලෙස ඉහල ගියද තම වැටුප වැඩි නොවන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන්ට ජිවත්විමද මේ වන විට ප්‍රශ්ණයක්වි ඇති බවද ඔවුන් පවසති.

තම දෛනික වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පැවසුවද එම වැටුප ලබා දිම සදහා වතු සමාගම් විසින් පවසන තේ දළු ප්‍රමාණය කැඩිම සදහා ප්‍රමාණවත් දළු නොමැති බවත් එම තත්වයන් මත තමන්ට දෛනික වැටුප ලෙස රුපියල් දහස බොහෝ අවස්ථාවලදි නොලැබෙන බවත් එම තත්වයන් මත තමන් මේ වන විට දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අවදානය යොමු කර රජය මගින් තමන්ට පිටි සහනාදාරයක් හෝ ලබා දිමට පියවර ගන්නේ නම් එය තමන්ට කරනු ලබන විශාල සහනයක් බවද ඔවුන් තව දුරටත් පවසන ලදි.

ප්‍රදේශ කිපයකම පවතින භුමි තෙල් හිගය හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ භුමි තෙල් බාවිතා කරන බොහෝ පිරිසක් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන එම පිරිස් පවසනුයේ මේ වන විට  ප්‍රදේශ කිපයක් තුල දැඩි භුමිතෙල් හිගයක් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

ගැස් මිල ඉහල යාමත් සමග එයට විකල්පයක් ලෙස භුමි තෙල් බාවිතයට තමන් පෙලබි බවත් ඒ අනුව භමි තෙල් උදුන්ද ලබා ගෙන භුමි තෙල් බාවිතා කිරිමට පියවර ගත්තද මේ වන විට පවතින භුමි තෙල් හිගය හේතුවෙන් තමන් තවත් දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද එම පිරිස් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිළිබදව කරන ලද විමසිමකදි භුමි තෙල් වෙළදුන් පවසනුයේ භුමි තෙල් තොග ප්‍රමාණවත් ලෙස නොලැබිමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවි ඇති බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts