ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාමයේ පොසොන් පෙරහැර

පොසොන් පුන් පොහෝය නිමිති කර ගෙන හැටන් ආරියගම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විසින් ප්‍රථම වතාවට සංවිධානය කරන ලද පොසොන් පෙරහැර  හැටන් නගරයේ විථි සංචාරය කරන ලදි.

හැටන් ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාම විහාරාධිපති මධ්‍යම පලාත් ප්‍රධාන සංඝනායක දර්ශණපති  සමස්ථ ලංකා සාම විනිසුරු පුජ්‍ය මහගම විමල නායක හිමියන් විසින් පිරිස හැටන් මල්ලිඅප්පුව සමන් දේවාල භුමියේදි පන්චශීලයේ පිහිට විමෙන් අනතුරුව එම ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භ කල පොසොන් පෙරහැර නගරයේ විථි සංචාරය කිරිමෙන් අනතුරුව ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාම විහාරස්ථානය වෙත ගමන් කරන ලදි.

එම පෙරහැර විථි සංචාරය කරන අයුරු මෙම ඡායාරුපවලින් දැක්වේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts