විදුහල් ආශ්‍රිතයාගේ පවුලේ අයටත් කොවිඩ්

හැටන් ප්‍රදේශයේ ද්‍රවිඩ විදුහලකින් හමුවු කොවිඩ් ආසාදිතයාගේ ආශ්‍රිතයන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමෙන් පසු එම ආශ්‍රිතයන් අතරින් ඔහුගේ පවුලේ හතර දෙනකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙස හදුනාගෙන ඇති බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක ආර්. ආර්. එස්. මැදවෙල මහතා පවසන ලදි.

මෙම කොවිඩ් ආසාදිත සිසුවාගේ පියා කොවිඩ් ආසාදිතයකු ලෙසට මුලින්ම හදුනා ගත් බවත් ඔහුගේ ආශ්‍රිතයන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමෙන් පසු මෙම පාසල් සිසුවාද කොවිඩ් ආසාදිතයකු බවට හදුනා ගත් බවද ඔහු පවසන ලදි.

එම තත්වයන් මත එම සිසුවා ඉගෙනුම ලැබු පාසලේ සිසුන් 42ක් ගුරුවරුන් 04ක් හා එම සිසුවාගේ පවුලේ පිරිසක්ද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමෙන් පසු මෙම කොවිඩ් ආසාදිතයන් හතර දෙනා කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙසට හදුනා ගෙන ඇති බවත් එම ආසාදිතයන් කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන යාමට පියවර ගන්නා බවද මැදවෙල මහතා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts