මහජන සම්පත ගැන විමර්ශනයක් ඉල්ලයි

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයට අයත් මහජන සම්පත ලොතරැයි දෙකක එකම දිනුම් අංක සටහන් වීම සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් විමර්ශනයක් ඉල්ලා මහජන අයිතන් සුරැකිමේ පදනම විසින් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් කර ඇත.

2019-12-31 දින මහජන සම්පත සමාන ටිකට් පත් දෙකක් නිකුත් වී ඇති බවත් ලොතරැයි මුද්‍රණ ක්‍රියාවලියට අංක සටහන් වීම පරිගණක පද්ධති ඇසුරෙන් සිදු වන බව ඔවුන්ගේ දැනුම බවත්  එවැනි පසුබිමක මෙලෙස එකම අංක දෙපාරක් මුද්‍රණය වීම වංචාවක් ද යන්නට සැකයක් සමාජයේ ඇති කරන කාරණාවක් වන අතර, ඒ හරහා මණ්ඩලයට පාඩුවක් හෝ ලොතරැයි මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයාට පාඩුවක් සිදු විය හැකි බවත් මෙම පැමිණිල්ලෙන් කියා ඇත.

ඒ් නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලා ඇති  අතර, එවැනි දේ නැවත සිදු නොවීමට හා ලොතරැයි කෙරෙහි විශ්වාස බිඳවැටීම වැළැක්වීම සඳහා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එම විමර්ශන වාර්තාව  ප්‍රසිද්ධ කරන ලෙස මේ පැමිණිල්ලෙන් ඉල්ලා ඇත.

මහජන අයිතීන් සුරැකීමේ පදනමේ අධ්‍යක්ෂක මෙහෙයුම් හා ජාතික සංවිධායක අසේල සම්පත් හා මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක චිරන්ත අමරසිංහ යන මහත්වරුන් විසින් මෙම පැමිණිල්ල කර ඇත.

මේ අතර ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික අංශය විසින් පිමෙම වරද පිලිගෙන එහි ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ කැලුම් ප්‍රියංකර මහතාද ඔහුගේ මුහුණු පොතේ සටහනක් තබා ඇත.

ඒ මහතා පවසන්නේ මෙම ටිකට් පත් මුද්‍රණය වීම පිලිබදව ඉක්මන් පරීක්ෂණයක් සිදු වෙනු ඇති අතර මින් ඉදිරියට එවැනි ටිකට් පත් මුද්‍රණය වීම වැලැක්වීම සදහා සුදුසු වැඩ පිළිවෙලක් නිර්මාණය කිරීමට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් උපදෙස් ලබා දී ඇති බවය.

යම් හෙයකින් මෙම ටිකට් පත් සදහා තාග්‍ය මුදලක් ලැබී ඇත්නම් එම ටිකට් පත් දෙක සදහාම අදාල තාග්‍ය වටිනාම ලබා දීමට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සූදානම් බවද ඔහු කියා තිබුණි.

Related posts