ගෙවතු වගා ප්‍රවර්ධන වැඩ සටහනක්

gewathu-wagawa

ජුනි මස 05වන දිනට යෙදි ඇති ජගත් පරිසර දිනයට සමගාමිව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරින් වෙත ගෙවතු වගා ප්‍රවර්ධන වැඩ සටහනක් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබඩ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදි සිදු කරන ලදි.

ඉදිරියේ ඇති විය හැකි ආහාර අර්බුදය ජය ගැනිම සදහා ජනතාව ගෙවතු වගාවන් සදහා යොමු කිරිමේ වැඩ සටහන මත මෙම පැළ බේදා දිම සිදු කරන ලදි.

මෙහිදි ලික්ස්, ගෝවා, මිරිස්, බටු, සලාද, තක්කාලි, ඇතුළු එළවළු පැළ හා බෝංචි බීජ බේදා දිම සිදු කල අතර අදාල පැළ සිටු විම පිලිබදව දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අංශය මගින් ප්‍රායෝගික වැඩ මුලුවක්ද සංවිධානය කර තිබුනි.

මෙම අවස්ථාවට නුවරඑළිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ‍(පාලන) සුජිවා බෝධිමාන්න, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) විජිතා මයාදුන්නේ, දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජයලත් බණ්ඩාර, සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ශාලිකා ලියකුඹුර යන මහත්ම මහත්මින්ද එක්ව සිටින ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts