ගේබ්‍රියල් බාලික විදුහල ජාතික පාසලක් වෙයි

gebrial

ශා/ගේබ්‍රියල් බාලික විදුහල ජාතික පාසලක් ලෙස උසස් කිරිම හා එහි ඉගෙනුම ලබන සිසුවියන්ට ආසිරි පැතිම සදහා පවත්වන ලද සපිරිකර සහිත සඝසතු දානමය පිංකම 10වන දින එම විදුහලේදි පවත්වන ලදි.

එම විදුහලේ විදුහල්පතිනි දයා වීරතුංග මහත්මියගේ උපදෙස් මත එම විදුහලේ ගුරු මණ්ඩලය සිසුවියන්ගේ දෙමාපියන් විසින් 60 නමක් උදෙසා සපිරිකර සහිත සංඝසතු දානය සංවිධානය කරන ලදි.

හැටන් නගර මධ්‍යයේ සිට හෙවිසි හොරනැ සහිත දර්ශණිය පෙරහැරකින් විදුහල දක්වා ගරුතර සංඝරත්නය මුතු කුඩ යටින් විදුහල දක්වා වැඩම කරවු අතර මෙම අවස්ථාවට හැටන් පොලිසියේ නිලධාරින්, යුධ හමුදා නිලධාරින් හා පොලිස් වීශේෂ බලකායේ නිලධාරින් ඇතුළු ප්‍රදේශයේ පිරිසක්ද එක්විය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts