අවුරුදු 1700කට වඩා පැරණි මෙම සියඹලා ගස ක්රි:ව 276-304අතර අනුරාධපුර යුගයේ රජ කල මහසෙන් රජතුමාගේ කාලයේදී ඉදි කළේ යැයි කියන මින්නේරි වැවට අබන් ගඟේ සිට වතුර ගෙන යෑමට සෑදූ ඇලහැර ඇළ ඉව්රේ පිහිටා ඇත.
ලෝකයේ පැරණිම ගස් වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම සියඹලා ගස එදා මහසෙන් රජතුමා ඇළ දිගේ ඔරුවෙන් යන විට ඔරුව බැඳීම සඳහා භාවිතා කර ඇතැයි ජනප්රවාදයේ පවතී.අද වන විට එම ගස කඩා වැටී මහා කඳ පමණක් ඉතුරුවී ඇත.
පැරණි ගසෙන් මතුවු එවැනිම ගසක් තවමත් ඔරුබැඳි සියඹලාවේ දෙවොලෙහි දැක ගත හැක.ඇලහැරත් බකමූණ නගරයත් අතර තිබෙන මෙම ඓතිහාසික ස්ථානය මහසෙන් රජු දවස යෝධ ඇළ ප්රතිසංස්කරණය කටයුත්තකට පැමිණ ඔරුව ගැට ගැසූ තැන ඔරුබැඳි සියඹලාවයි, මහසෙන් රජු පසු කලෙක කෘෂිකර්මික ජීවන රටාවක් ඇති ග්රාමීය ජනයා තුල මින්නේරි දෙවියන් නමින් පූජනීයත්වයට පත් වේ.
මෙම ප්රදේශයේ ඕනැම අයෙක් සුභ කටයුත්තකදී මින්නේරි දෙවියන් වහන්සේට පූජෝපහාර පවත්වා භාර වේ. එම සුභ කටයුත්ත සාර්තක වු පසු නැවුම් කිරි කළයක් උතුරවා එම භාරය ඔප්පු කරයි.
මෙම ප්රදේශයේ ජනයා නම් මුසාවක් ඇත්තක් බවට කීමට මින්නේරි දෙවියන් නමින් නම් දිව්රන්නේ නැත.
එදා මෙන් අදටත් ජනයා ඝණ වනාන්තරයට ඇතුල් වීමේදී සතා සිව්පාවුන්ගෙන් හා ස්වාභාවික ව්යසනයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට කොළ අත්තක් කඩා ගසක එල්ලා මින්නේරි දෙවියන් හට භාර වී යාම සිරිතක් කොට ගෙන සිටී.
ඉතින් ඔබ අප සැමට මින්නේරි දෙවියන් වහන්සේගේ පිහිටයි!ආරක්ෂාවයි!

Similar Posts