ඇෆ්ගනිස්තානයේ දී මගීන් 83ක් රැගත් ගුවන් යානයක් කඩා වැටෙයි

ඇෆ්ගනිස්තානයේ තාලේබාන් පාලන ප්‍රදේශයක දී  මගීන් 83දෙනකු රැගත් බෝයිං 737- 400 ගුවන් යානයක්  අනතුරට පත් වී තිබේ. ඝාස්නි දිස්ත්‍රික්කයේ දෙහ්යක් ප්‍රෙදේශයට ( Deh Yak) මෙම යානය කඩා වැටී ඇත.

ගමන් ගත් මගීන් පිළිබඳ හෝ එම යානය පිටත් වූ හා ගමන් කරමින් සිටියේ කිනම් ප්‍රදේශයකට ද යන්න පිළිබඳ මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති බව විදේස් පුවත් වාර්තා කරයි.

Related posts