එක්සත් ජනපදයේ සරණාගතභාවය අපේක්ෂා කරන සමහර මෙක්සිකානුවන් ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුමක කොටසක් ලෙස ගෝතමාලවට  යවන බව ස්වදේශ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

“එක්සත් ජනපදයේ මානුෂීය ආරක්ෂාව අපේක්ෂා කරන සමහර මෙක්සිකානුවන්ට දැන් ගෝතමාලාවට  මාරු වීමට සුදුසුකම් ලැබිය හැකි අතර ඒහි  සරණාගත සමුපකාර ගිවිසුමේ නියමයන් යටතේ එහි ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබේ” යැයි ස්වදේශ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශකයෙක්  ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ පරිපාලනය සහ පිටතට යන ගෝතමාලා රජය අතර පසුගිය ජූලි මාසයේදී තැරැව්කාර ගිවිසුමක් මගින් එක්සත් ජනපද-මෙක්සිකානු දේශ සීමාවේ සරණාගතභාවය ඉල්ලා සිටින සංක්‍රමණිකයන් ගෝතමාලාවේ  ආරක්ෂාව සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට එක්සත් ජනපද සංක්‍රමණ නිලධාරීන්ට අවසර දී තිබේ.

ට්‍රම්ප්ගේ පරිපාලනය පසුගිය වසරේ හොන්ඩුරාස් සහ එල් සැල්වදෝරය සමඟ සමාන ගිවිසුම් ඇති කර ගත්තේය.

ගිවිසුම් විවේචනය කරන්නන් පවසා ඇත්තේ මධ්‍යම ඇමරිකානු රටවලට ගොදුරු වී ඇති ප්‍රචණ්ඩත්වයට සංක්‍රමණිකයන් යැවීම ඔවුන්ට තවදුරටත් අනතුරක් විය හැකි බවත්, වලංගු සරණාගත හිමිකම් ඇති අයව වළක්වා ගත හැකි බවත්ය.

සංක්‍රමණිකයින්ගේ හිමිකම් පෑමට රටවලට ඔවුන්ගේ සරණාගත පද්ධතිවල හැකියාවක් නොමැති බව ද ඔවුහු පවසා ඇත

Similar Posts