ක්‍රොඒෂියාවේ ජනාධ්පතිවරණයට ප්ලේ බෝයි නිරූපිකාවක්

2019 දෙසැම්බර් මස 21 වන දින හා 2020 පෙබරවාරි මස 03 වන දින අතර කාලසීමාව තුළ ක්‍රොඒෂියාවේ හත්වන ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. ජනතාවට තම ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රධාන වට දෙකකින් සමන්විතව මෙම ඡන්ද සටන පැවැත් වේ. ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය වසර පහකි.
මේ වනවිට අපේක්ෂකයින් 17 දෙනෙකු ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවට ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, වර්තමාන ජනාධිපතිවරිය වන 51 හැවිරිදි කොලින්ඩා ග්‍රැබා කිටරොවික් ද දෙවන වරමක් ඉල්ලා ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවට දන්වා ඇත. මීට අමතරව, හිටපු ප්ලේ බෝයි නිරූපිකාවක වන 31 හැවිරිදි ඇවා කරබැටික් ද ජනාධිපතිවරණ තරඟයට ඉදිරිපත් වීමට බලාපොරොත්තු වන බවට ඇය සිය ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පිටුවෙහි පළ කර ඇත. ඇය ජනාධිපතිවරිය වුවහොත් ක්‍රොඒෂියාව තුළ ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරන බවද, මර්ජුවානා භාවිතා කිරීම තහනම් කරන බවද දක්වා ඇත.

Related posts