ජර්මනිය  සනීපාරක්ෂක තුවා “සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ” ලෙස සැලකූ අතර ඒ මත ඉහළ බදු පනවා තිබිණි. කාන්තා සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන මත ඉහළම බදු පනවා ඇති රටක් ලෙස ප්‍රචලිතව තිබූ ජර්මනිය යුරෝපා සංගමයේ රටවල් 28 අතුරින් ඒ මත ඉහළම බදු පනවන 11 වැනි රට සැලකුණි.

ජර්මානු පාර්ලිමේන්තුවේ බ්‍රහස්පතින්දා පැවැති ඓතිහාසික ඡන්ද විමසීමෙන් පසුව ඒ සියල්ල වෙනස් වීමට නියමිතව තිබේ.

ලබන වසරේ සිට සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන මත පනවා තිබෙන අලෙවි බදු ඉවත් කිරීමට ජර්මානු පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

“බොහෝ කාන්තාවන් මේ වෙනුවෙන් සටන් කළා. අපි දැන් එය යථාර්ථයක් කරනවා. මේ වියදම් දරන්නේ කාන්තාවෝ” යැයි පසුගිය මාසයේදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ජර්මනියේ මුදල් අමාත්‍ය ඔලාෆ් ෂොල්ස් පැවැසීය.

Similar Posts