ගර්භනී කාන්තාවන්ට ඇමෙරිකාවට ඇතුළුවීම තහනම්

දරු ප්‍රසූතිය සදහා ගර්භනී කාන්තාවන් ඇමෙරිකාවට ඇතුළුවීම වැළැක්වීමට  ඇමෙරිකා ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තීරණය කරයි.

ඇමෙරිකාවේ උපත ලබන සෑම දරුවෙකුටම එරට පුරවැසිභාවය හිමි වීම හේතුකොට ගෙන  ඇමෙරිකා ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් එය විවේචනය කරයි.

වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සදහා ඇමෙරිකාවට ඇතුළුවන අය සදහා ද නීති දැඩිකර ඇති බවයි සදහන් වෙයි.

Related posts