ඉන්දු – චීන , හිමාල දේශසීමාවේදි  චින හමුදාව සමඟ ඉන්දීය හමුදා අතර වසර 45කට පසු සිදු වූ දරුණුතම ගැටුමක් ඇති වී ඇත.

සිදු වූ ගැටුමින් මිය ගිය ඉන්දීය හමුදා සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාව 20 දෙනෙකු දක්වා ඉහලගොස් තිබේ.

තවත් පිරිසක් තුවාල  ලබා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාකර තිබුණි.

 

Similar Posts