චීනයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් අධික හිමපතනයක් දක්නට ලැබෙන බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

දැඩි හිමපතනය සමග දෘෂ්ටියේ අපහසුතා මතුව ඇති බවත ඒ හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ රිය ධාවනයද අවදානම් සහගත වී ඇති බව සඳහන් වේ.

මේ අතර අයහපත් කාලගුණය මධ්‍යයේ මහාමාර්ගවල සිරවී සිටි පුද්ගලයන් මුදාගැනීමේ මෙහෙයුමක්ද එරට බලධාරීන් ආරම්භ කර ඇත.

මහා මාර්ගවල හිම එක්රැස්වීම සහ ලිස්සන සුළු ස්වාභාය නිසාද ප්‍රවාහන කටයුතුවලට බාධා එල්ල වී ඇත.

Similar Posts