ටජ් මහල් මන්දිරයට හානි

ඉන්දියාවේ අග්‍රා නගරයට බලපා ඇති යහපත් කාලගුණයෙන් සුප්‍රකට ටාජ් මහල් මන්දිරයට හානි සිදුව තිබේ.

පසුගිය සිකුරාදා රාත්‍රියේ පැවැති අධික වර්ෂාව අතරතුර ගස් සහ අතු කඩාවැටීමෙන් මෙසේ ටාජ් මහල්හි කොටසකට හානි වී තිබුණි.

අග්‍රා හි පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියෙක් පැවසුවේ හානියට පත්වූ කොටසට පළිඟු අත්වැටක් මෙන්ම රතු ගලින් නිමකළ කැටපත් පවුරු දෙකක්ද වන බවයි.

Related posts