ටාල් ගිනිකන්දෙන් ලාවා පිටවීම ඇරඹෙයි

පිලිපීනයේ ටාල් ගිනිකන්දෙන් ලාවා විදීම ආරම්භ වී ඇත. ඉදිරි දින කිහිපයක් තුළ මෙම ගිනිකන්ද විනාශකාරී ලෙස විධාරණය විය හැකි බව එරට බලධාරීන්  පවසයි.

ගිනිකන්ද විධාරණය වීම හමුවේ එය ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වෙත අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පිලිපීන බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

සබැදි පුවත්

– මැනිලා ගුවන් තොටුපල වැසෙයි

Related posts