මත්ද්‍රව්‍ය හා අපරාධ මැඩැපැවැත්වීම වෙනුවෙන් ඒක්සත් අරාබි රාජ්‍ය විසින් කාන්තා නිල සුනඛ අංශයක් ස්ථාපිත කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.

මෙම නිල සුනඛ අංශයේ විශේෂ පුහුණුව ලත් කාන්තාවන් තිදෙනෙක් සේවය කරන අතර මොවුන් ප්‍රභූ පුද්ගලයින්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටද යොදා ගන්නා අතර මත්ද්‍රව්‍ය හා විවිධ අපරාධ මැඩ පැවැත්වමින් සාක්ෂි සොයා ගැනීමට යොදා ගැනේ.

ඩුබායි පොලිසියේ මෙලෙස කාන්තා නිල සුනඛ අංශයක් ස්ථාපිත වීම තුලින් ඩුබායි වැනි රාජ්‍යයක කාන්තාවන් ඉහළට ඔසවා තැබීමක් වන අතර ඒය යහපත් ප්‍රවණතාවයක් බවද විදේස් මාධ්‍ය සඳහන් කරයි.

Similar Posts