ඩොලර් 135000 ක පළිඟු නත්තල්  ගසක්

එළැඹෙන නත්තල් සමය වෙනුවෙන් ඩෙන්මාර්කයේ, කොපන්හේගන් අගනුවර ඇමරිකානු ඩොලර් 135,000 කට වැඩි වටිනාකමකින් වැඩි නත්තල් ගසක් ඉකුත් 18 දා මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත කෙරුණි.

මෙම අපුරු නත්තල් ගස නිර්මාණය කර ඇත්තේ කෝපන්හේගන්හි විනෝද උද්‍යානයක් වන ටිවෝලි උද්‍යානයේය. ස්වොරොස්කි පළිගු නම් ඉතාමත් වටිනා පළිගුවලින් 3000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදා  නිර්මාණය කළ මෙම නත්තල් ගස අලංකාර කිරීම සඳහා නිර්මාණකරුවන් තිදෙනෙකුට දින දහයක් ගත වී තිබේ. මෙම ගස මීටර් 10 ක් උසින් යුක්තය.

ඒමෙන්ම මුළු ටිවෝලි උද්‍යානයම විවිධ විදුලි බුබුලු  මිලියනයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් අලංකාර කිරීමට සති දෙකක් ගත වී තිබේ.

ස්වොරොස්කි පළිගු යොදා ඩෙන්මාර්කයේ නිර්මාණය කළ පළමු නත්තල් ගස මෙය වන අතර, ලබන වසරේ ජනවාරි 05 දක්වා මෙය මහජන ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

මෙය ඩෙන්මාර්ක් කොපන්හේගන් අගනුවර අගනා දිස්නයක් ගෙන දෙමින් තිබෙන බව ඩෙන්මාර්ක් මාධ්‍ය පවසයි.

Related posts