සම්ප්‍රදායානුකුලව ශුද්ධ වූ ජලයේ ස්නානය කර වසන්තයේ ආරම්භය සනිටුහන් කිරීමට ඉන්දියාවේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන බසන්ත් පංචමී (Basant Panchami) වසන්ත සැණකෙළිය අරඹයි.

මෙම උත්සවයේදී කවදත් දැනුමට සහ ඉගෙනීමට අධිපති සරස්වතී දෙවඟන වෙනුවෙන් පුද පූජා පැවැත්වීමට හින්දූන්ගෙන්  හිමිවන්නේ ප්‍රමුඛස්ථානයක්.

 

Similar Posts