බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිගෙන් හැරි – මේගන්ට සුබ පැතුම් එක්කරයි

borinjonson

බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුලෙන් ඉවත්ව යන හැරී කුමරුන්ට සහ මේගන් ට සුබ පැතුම් එක් කරන බව බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන් පැවැසීය.

“මං හිතනවා මුළු රටම ඔවුන් දෙපළගේ අනාගතයට සුබ පැතුම් එක් කරනවා කියලා. මුළු රටටම ඔවුන් දෙදෙනාට සුබ පැතුම් එක් කරන්න එකතු වෙන්න ඕනෑ යැයි මං විශ්වාස කරනවා” යැයි ද හෙතෙම කීය.

“මං කලින් කිව්වා වගේ රාජකීය පවුල අවුල් නිරවුල් කරගෙන ඉදිරියට යාවි” යැයි ද බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසීය.

 

Related posts